Prosjekter

Brødrene Østbye har vært engasjert i forbindelse med en rekke prosjekter for ulike kunder. 
Felles for disse er at de stiller høye krav til kvaliteten på våre produkter.
Her er en liste over noen av våre prosjekter de siste årene:

 

 • Er nå i gang med produksjon av kulvert med lengde på 52 meter. Kulverten skal leveres ved Åsland pukkverk i Follo. Kulverten leveres til AF-Entreprenør, og monteres mai 2015. 
 • 10 kulverter levert til Lillestrøm-Fetsund i 2013-2014. Den største enkeltleveransen vår noen sinne.
 • Plattformelementer levert til: Ski stasjon, Råde stasjon, Lillestrøm stasjon, Sørumsand stasjon, Alvdal og tynset.
 • 3000 meter Delta bloc midtdeler (Mesta 2009)
 • 600 meter med plattformelementer til Rørosbanen (2007-2011)
 • 192 balkonger til Hoff terasse i Oslo (Lade metall 2007)
 • Fem store jernbaneunderganger til Dovrebanen (Jernbaneverket 2010)
 • 1200 meter med tribuneelementer til Terningen Arena (M.M. Bakken 2009)
 • 1600 meter L-elementer til Halden driftsbanegård (2009)
 • Kulvert skiundergang i Norefjell (Estatia 2008)
 • 314 balkonger til Bjørnheim BRL (S-bygg 2011-2012)
 • 30 000 meter kabelkanaler og lokk til Nordlandsbanen (Jernbaneverket 2007)